Amatör müsabaka ücretleri açıklandı.

 
FSKD Genel Başkanlığının, Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı ziyaretle birlikte 03.08.2012 tarih, 2012/7 sayılı yazımızla 2012-2013 Futbol Sezonu Saha Komiseri Amatör maç ücretlerinin arttırılması ve % 50 yol tazminatının yeniden uygulamaya konulması ve Futbol İl Temsilciliği Talimatı içinde yer alan Futbol İl Tertip Komitesinde; imza yetkili resmi sıfatlı Derneğimizin bir temsilcisinin bulundurulmasını içeren talebimiz, Türkiye Futbol Federasyonunun 01.11.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında gündeme gelerek, karara bağlanmıştır. TFF Amatör İşler Müdürlüğünün 14 Kasım 2012 tarih, 09-12/2116-7999 sayılı yazısına göre; 01 Kasım 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere amatör maç ücreti net 17,00 TL, Deplasman müsabakalarına yeniden % 50 harcırah ödenmesi, 30 kilometre mesafe içinde oynanacak müsabakalarda yol ücreti ödenmeyeceği ve 31 kilometre ve üstü yol mesafelerinde, o ilin Mülki Amirliğin belirlediği yol ücreti ödeneceği karara bağlanmıştır. Mülki Amirliğin belirlemediği ve diğer kurumların (Oda Başkanlıklarının) belirlediği yol ücreti kabul edilmeyecektir. Görevlendirme; öncelikle ilçede ikamet eden Saha Komiserlerine yapılacak, Merkezden görevlendirme yapılmayacaktır. Türkiye Futbol Federasyonunun 14 Kasım 2012 tarihli yazısı ve ekleri Şube Başkanlıklarına 16.11.2012 tarihinde gönderilmiştir.

Amatör Müsabaka Raporu veren Kurum olan Derneğimiz temsilcisinin, İl Tertip Komitesinin imza yetkili Resmi sıfatlı bir üyesi ile temsil edilmesini ve talimat değişikliği yapılmasını içeren talebimiz, 23-24 Kasım 2012 tarihinde Antalya’da yapılacak olan ASKF Genel Başkanları, Futbol İl Temsilcileri ve TFF Amatör İşler Kurul Üyelerinin Toplantısında karara bağlanacaktır.

Amatör ücretlerin arttırılması ve % 50 deplasman yol harcırahlarının uygulanmaya konulması yönündeki, yoğun ve özverili çalışmaları nedeniyle, Yönetim Kurulumuza; bu konuda TFF ile yapılan çalışmalara bizzat katılarak, büyük çaba harcayarak mesaisini Saha Komiserleri için harcayan ve taleplerimizin gerçekleşmesinde büyük katkısı olan, TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Sayın, Ali DÜŞMEZ ve TFF Amatör İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sayın, Adnan ERSAN’a Yönetim Kurulumuz ve tüm Futbol Saha Komiserleri adına teşekkür ederiz.

 

Not: Amatör Müsabaka Bordro örneğinin yeni hali

        Şubelerin mail adreslerine gönderilmiştir

 

FSKD YÖNETİM KURULU
Spor Köşesi
ziyaretçi sayısı: accurate blog counter